Przejdź do treści

Lista zmian

12-07-2024

wersja 2.6.4:

Konsultacje społeczne:

 • Usunięcie zdublowanych konsultacji w widoku Moje konsultacje -> Biorę udział
 • Poprawa zwracania listy konsultacji w których biorę udział (brakujące konsultacje) w aplikacji mobilnej
 • Poprawa zwracania wyników wyszukiwania konsultacji z wybranego urzędu w aplikacji mobilnej
 • Poprawa możliwości usuwania pytań podczas tworzenia ankiety w konsultacjach społecznych
 • Zablokowanie możliwości zapisania dokumentu bez treści w konsultacji typu "Opiniowanie dokumentu"
 • Zablokowanie możliwości zapisania ankiety bez pytań
 • Poprawa widoczności komentarza zablokowanego w konsultacjach społecznych dla innych użytkowników
 • Naprawa dodawania komentarza anonimowego przez użytkownika niezalogowanego
 • Naprawa wyświetlania użytkownikowi zalogowanego wątków forum, które zostały utworzone przez niezalogowanych
 • Poprawa przekierowania do konsultacji po kliknięciu "Weź udział" będąc niezalogowanym w portalu

Powiadomienia:

 • Poprawa działania filtrów w widokach logów powiadomień w panelu pracownika
 • Poprawa wysyłki powiadomień typu "alert", gdy w portalu nie są dodane kategorie powiadomień
 • Ukrycie widoku konfiguracji terminów powiadomień o płatnościach dla urzędów bez włączonej funkcji
 • Dodanie przycisku ponownej wysyłki powiadomienia, które podczas próby wysyłki otrzymało status "Błąd wysyłki" (panel pracownika)
 • Dodanie wyjaśnienia w dot. publikacji konsultacji w widoku powiadomień (Rokietnica)
 • Zmiana domyślnej treści powiadomienia o płatnościach dla kanałów email, push i web (usunięcie "za podatki")
 • Naprawa wysyłania powiadomień o płatnościach zawsze o tej samej godzinie (6:00 rano)

Formularze:

 • Blokada wysyłki formularzy z roboczych z nieaktualnym wzorem - obsługa w aplikacji

Umawianie wizyt:

 • Usunięcie błędów w widoku umawiania wizyty
 • Usprawnienie wydajności zapytania zliczającego wolne terminy wizyt i wczytywania widoku wyboru kalendarza (Luboń)

Czas na odpady:

 • Zmiana cykliczności wysyłki powiadomień o odpadach (z 15 min na 5 min)
 • Dodanie wyjątku wysyłki powiadomień dla użytkowników posiadających "pusty" adres e-mail

Podatki:

 • Integracja z SD Profeko - wyświetlenie danych podatkowych w aplikacji mobilnej
 • Integracja z SD Profeko - zmiana etykiet kolumn w widoku Gospodarka odpadami komunalnymi -> Deklaracje

Aplikacja mobilna:

 • Dodanie obsługi widoku "Odebrane" w aplikacji mobilnej

Inne:

 • Nowy widok akceptacji regulaminu w portalu
 • Nowy widok wyświetlania aktualnego regulaminu w portalu
 • Dodanie nowego modalu do akceptacji plików cookies
 • Rozdzielenie podstron "Polityka prywatności" i "Polityka cookies"

06-05-2024

wersja 2.6.3:

Konsultacje społeczne:

 • Zwiększenie limitu znaków w opisie ankiety, tytule pytań i opisie pytań w ankiecie

Formularze:

 • Blokada wysyłki formularzy z roboczych z nieaktualnym wzorem

Umawianie wizyt:

 • Poprawa braku możliwości zmiany numeru telefonu podczas umawiania wizyty
 • Zmiana szaty graficznej kafelków w module Umawianie wizyt

Czas na odpady:

 • Wysyłka powiadomień o odpadach do niezalogowanych użytkowników w aplikacji mobilnej

Podatki:

 • Integracja z SD Profeko (Lesznowola) - wyświetlenie danych podatkowych w portalu
 • Zmiana szaty graficznej kafelków w module Podatki/opłaty

Inne:

 • Poprawa komunikatu zwrotnego w API EZD
 • Zmiana sposobu pobierania załączników z EZD w widokach rejestrów (poprawa bezpieczeństwa)
 • Dodanie możliwości ponownego wywołania mechanizmu pobierania skrytki z zakładki Moje dane
 • Zmiana treści na onboardingu dot. oświadczeń w aplikacji
 • Poprawka wyświetlania FontAwesome 6
 • Poprawa wyglądu headera w widoku pomocy kontekstowej dla zalogowanych
 • Zmiana widoku wyboru kontekstu użytkownika po zalogowaniu

04-04-2024

wersja 2.6.2:

Formularze:

 • Poprawa pobierania danych firmy na podstawie NIPu i REGONu

03-04-2024

wersja 2.6.1:

Formularze:

 • Poprawa generowania pliku PDF z podglądem wysłanego formularza w aplikacji mobilnej
 • Poprawa wyglądu paginacji w widoku "Robocze"

Umawianie wizyt:

 • Dodanie opcji automatycznego potwierdzania wizyt
 • Poprawa wyświetlania daty w powiadomieniu dotyczącym zmiany terminu wizyty w sytuacji, gdy wizyta została przełożona z poziomu aplikacji mobilnej
 • Poprawki zabezpieczeń w module wizyt (dostęp dla niezalogowanych)

Płatności:

 • Dodanie informacji o dacie wpłaty w widoku Moje płatności w SD infoPlus

Inne:

 • Poprawa wprowadzania adresu korespondencyjnego w widoku "Moje dane" (nieprawidłowo zablokowane pola)
 • Aktualizacja widżetu do wyświetlania zalogowanego użytkownika i zmiany kontekstu firmowego - ujednolicenie z aplikacją

20-03-2024

wersja 2.6.0:

Zgłoszenia społeczne:

 • Naprawa wysyłki zgłoszenie społecznego (niewyświetlające się pole "Opis")

Formularze:

 • Dodanie możliwości usunięcia wersji roboczej formularza Orbeon w aplikacji
 • Poprawa inicjalizacji formularza Orbeon w aplikacji dla kontekstu firmowego

Umawianie wizyt:

 • Poprawa wyświetlania daty w powiadomieniu dotyczącym zmiany terminu wizyty

Podatki:

 • Poprawa wyświetlania danych podatkowych (Leżajsk)
 • Wyświetlenie kosztów upomnień w SD Macrologic
 • Poprawa wyświetlania danych podatkowych w SD SIGID (Dolice)

Płatności:

 • Integracja z systemem płatności Przelewy24
 • Dodanie obsługi wyświetlania logo form płatności w formacie SVG

Pomoc kontekstowa:

 • Poprawa zwracania danych z pomocy kontekstowej do aplikacji mobilnej

Inne:

 • Dodanie uniwersalnego komunikatu o błędzie, analogicznego do aplikacji mobilnej

31-01-2024

wersja 2.5.14:

Konsultacje społeczne:

 • Dodanie obsługi wyświetlania linków w opisie konsultacji społecznych

Powiadomienia:

 • Formularz zarządzania powiadomieniami dla osób niezalogowanych (inni odbiorcy) - UM Luboń

Formularze:

 • Poprawa błędu wysyłki formularza Orbeon w aplikacji (wykryto nieprawidłowe zachowanie aplikacji)

Umawianie wizyt:

 • Poprawa wyświetlania ukrytych kalendarzy w aplikacji

Płatności:

 • Dodanie komunikatu przed przejściem do pośrednika płatności o konieczności powrotu do portalu

Inne:

 • Zmiana adresu siedziby firmy w domyślnej Klauzuli informacyjnej RODO

29-12-2023

wersja 2.5.13:

Konsultacje społeczne:

 • Wyświetlenie zgłoszonej konsultacji na liście w widoku "Wysłane"
 • Zmiana statusu zgłoszenia konsultacji po wysyłce
 • Poprawa generowania XML konsultacji zgłoszonej z kontekstu firmowego
 • Poprawa wyświetlania konsultacji zamkniętej z wybranym przedziałem wieku na liście konsultacji dla użytkownika spełniającego warunki

Czas na odpady:

 • Poprawa możliwości usunięcia terminu odbioru frakcji z kalendarza

Podatki:

 • Obsługa wyświetlania decyzji podatkowych w SD Groszek (Opoczno, Aleksandrów Kujawski)
 • Przywrócenie wyświetlania danych podatkowych z SD infoPlus (Wągrowiec)
 • Poprawa wyświetlania danych podatkowych z Groszka dla gmin posiadających wiele SD (Otwock)

Inne:

 • Dodanie możliwości wprowadzenia adresu dla miejscowości bez ulicy w widoku "Moje dane" (opcja)

11-12-2023

wersja 2.5.12:

Konsultacje społeczne:

 • Naprawa możliwości wzięcia udziału w konsultacji jako osoba niezalogowana

Podatki:

 • Poprawa wyświetlania danych podatkowych z Groszka dla gmin posiadających wiele SD (Lututów)

Płatności:

 • Poprawa wyświetlania widoku "Moje płatności" w gminie Grudziądz (infoPlus)

Inne:

 • Ukrycie przycisku "Ustaw lub zmień hasło" w widoku "Moje dane" dla gmin z wyłączonym logowaniem standardowym

21-11-2023

wersja 2.5.11:

Zgłoszenia społeczne:

 • Poprawa zapisu ustawień powiadomień dot. Zgłoszeń społecznych w aplikacji mobilnej

Powiadomienia:

 • Dostosowanie szablonu graficznego powiadomień do trybu ciemnego na GMailu

Formularze:

 • Naprawa przekierowania do widoku wypełniania formularza w nowych domenach w aplikacji mobilnej

08-11-2023

wersja 2.5.10:

Powiadomienia:

 • Poprawa sposobu wysyłki powiadomień o płatnościach (wykorzystanie nowego komponentu do wysyłki powiadomień)
 • Utworzenie uniwersalnego graficznego szablonu maila do powiadomień
 • Poprawa wysyłki powiadomień typu Alert, aby nie wysyłały się do szerszej grupy niż zdefiniowana przy wysyłce
 • Blokada wysyłki wiadomości SMS do nieprawidłowych numerów telefonów i wiadomości SMS bez treści

Formularze:

 • Poprawa automatycznego uzupełniania pola z adresem e-mail w formularzach Orbeon
 • Ukrywanie formularza XKS-1 dla urzędów mających wyłączony moduł konsultacji społecznych

Umawianie wizyt:

 • Ukrywanie terminów wizyt, które wypadają w weekendy i dni wolne (aplikacja)

Podatki:

 • Poprawa wyświetlania danych w Podatkach od gruntów i nieruchomości (Dolice - Sigid) - zastąpienie błędu 504 komunikatem 'Problem z połączeniem'

Płatności:

 • Usunięcie komunikatów z błędem (notice) w widoku "Moje płatności" - Grójec (Macrologic)

Inne:

 • Usunięcie nadmiarowych znaków '/' (ukośnik) z adresów skrytek w kontekście firmowym
 • Poprawa stylowania kafelków logowania na potrzeby nowych ikonek wektorowych (SVG)

17-10-2023

wersja 2.5.9:

Formularze:

 • Możliwość dodania linku do zewnętrznej usługi w module formularzy
 • Utworzenie endpointu API zwracającego listę roboczych formularzy Orbeon na potrzeby aplikacji
 • Utworzenie endpointu API zwracającego jednorazowy adres URL do instancji edytowanego formularza Orbeon na potrzeby aplikacji
 • Utworzenie endpointu API do wysyłki formularzy Orbeon w aplikacji

Umawianie wizyt:

 • Poprawa zwracania informacji o kodzie do InfoKiosku (KolejkoBot) w sytuacji, gdy wizyta ma status inny niż 'Potwierdzona'

Płatności:

 • Poprawa wyświetlania widoku płatności dla SD infoPlus (Zbiczno)

Pomoc kontekstowa:

 • Poprawa stylowania pomocy kontekstowej - klasa 'inline-block' pozwalająca na dodanie wielu obrazków w jednej linii

05-10-2023

wersja 2.5.8:

Budżet obywatelski:

 • Naprawa błędu wysyłki maila potwierdzającego podczas głosowania na budżet obywatelski

Inne:

 • Poprawa wyświetlania alternatywnego widoku z listą rejestrów z EZD dla środowiska testowego

02-10-2023

wersja 2.5.7:

Powiadomienia:

 • Naprawa wysyłki powiadomień o zaplanowanym czasie w przyszłości
 • Umożliwienie wysyłki SMSów dłuższych niż 160 znaków oraz wyświetlenie liczby wiadomości SMS

Umawianie wizyt:

 • Poprawa nieprawidłowego wysyłania powiadomienia z linkiem aktywacyjnym, gdy użytkownik umówił wizytę za pomocą aplikacji
 • Poprawa wyświetlania obrazka z kodem kreskowym do InfoKiosku (KolejkoBot) w aplikacji mobilnej
 • Dodanie informacji o powodzie odrzucenia/przełożenia wizyty w aplikacji mobilnej
 • Poprawki przygotowujące do uruchomienia modułu wizyt w aplikacji mobilnej

Węzeł Krajowy:

 • Poprawa integracji z Węzłem Krajowym w związku dodatkowym polem ProviderName

Podatki:

 • Poprawa wyświetlania danych i usunięcie ostrzeżeń w widokach podatkowych z SD SIGID

Płatności:

 • Poprawa pobierania numeru konta do płatności z SD Mikrobit w aplikacji mobilnej

Inne:

 • Poprawa zwracania listy kafelków w aplikacji mobilnej
 • Poprawa stylowania widoku changelogu

18-09-2023

wersja 2.5.6:

Konsultacje społeczne:

 • Poprawa błędu zgłaszania konsultacji społecznej, gdy dodane są były puste znaki na końcu pól Opis konsultacji i Uzasadnienie
 • Zastąpienie nieprawidłowych znaków specjalnych, uniemożliwiających wygenerowanie pliku XML podczas zgłaszania konsultacji społecznej
 • Poprawa wyświetlania widoku podglądu konsultacji dla użytkowników niezalogowanych
 • Zablokowanie wyświetlania szczegółów usuniętej konsultacji
 • Poprawa zwracania spersonalizowanej listy komentarzy i wątków na forum dyskusyjnym dla zalogowanego użytkownika (w tym komentarze oczekujące na akceptację i zablokowane) w API mobilnym

Umawianie wizyt:

 • Integracja modułu wizyt z uniwersalnym modułem powiadomień (wysyłka SMSów i powiadomień PUSH w aplikacji)
 • Dodanie kodu do InfoKiosku (KolejkoBot) w treści powiadomień SMS oraz PUSH o potwierdzeniu wizyty
 • Dodanie informacji o powodzie zmiany terminu, odwołania i odrzucenia wizyty w API mobilnym

Podatki:

 • Poprawa wyświetlania widoków podatkowych w systemie dziedzinowym SIGID
 • Zmiana sposobu przyporządkowywania typów podatków do widoków w systemie dziedzinowym SIGID

24-08-2023

wersja 2.5.5:

Płatności:

 • Przygotowanie do zmiany nazwy Blue Media na Autopay

23-08-2023

wersja 2.5.4:

Konsultacje społeczne:

 • Poprawa możliwości usuwania pytań w ankiecie
 • Poprawa możliwości edycji opcji wyboru w pytaniach w ankiecie
 • Poprawa działania kryterium "Obszar zamieszkania/działalności" w konsultacji zamkniętej
 • Poprawa blokady udziału w konsulatacji zamkniętej ograniczonej kryterium "Płeć"
 • Dodanie odpowiednich komunikatów z powodem, dla którego użytkownik nie może wziąć udziału w konsultacji zamkniętej
 • Poprawa warunków zwracania listy komentarzy na forum w aplikacji mobilnej, w zależności od zalogowanego użytkownika

Podatki:

 • Integracja z systemem dziedzinowym SIGID

Inne:

 • Poprawa wyświetlania modalu przedłużania długości trwania sesji + automatyczne wylogowywanie

11-08-2023

wersja 2.5.3:

Formularze:

 • Poprawa generowania EPO dla formularzy ze starego/nowego Orbeona

Umawianie wizyt:

 • Dodanie kodu do InfoKiosku (KolejkoBot) w treści powiadomienia mailowego o potwierdzeniu wizyty
 • Poprawa wyświetlania pozycji 'dodatkowe informacje' w treści powiadomienia mailowego

Podatki:

 • Zmiana sposobu wyświetlania mapki w widoku dot. podatków od gruntów i nieruchomości

Płatności:

 • Dodanie komunikatu w koszyku o konieczności wykonania wielu płatności, gdy pozycje w koszyku dotyczą wielu rachunków bankowych
 • Poprawki wizualne koszyka, odseparowanie płatności na różne numery kont

Inne:

 • Poprawa zapamiętywania adresu do przekierowania po zalogowaniu

28-07-2023

wersja 2.5.2:

Umawianie wizyt:

 • Integracja modułu wizyt z systemem kolejkowym KolejkoBot
 • Poprawa przejścia do widoku umawiania wizyt

Inne:

 • Utworzenie alternatywnego widoku z listą rejestrów z EZD dla środowiska testowego
 • Zmiana wyświetlania etykiet DEV/ADMIN oraz wyróżnionych wpisów w changelogu

17-07-2023

wersja 2.5.1:

Konsultacje społeczne:

 • Poprawa działania funkcji polubienia komentarzy w forum dyskusyjnym
 • Poprawa blokady udziału i zapisu dodatkowych kryteriów dostępu NIP, REGON, KRS przy zapisie konsultacji "zamkniętej"

Podatki:

 • Poprawa wyświetlania danych podatkowych z SD Mikrobit w aplikacji mobilnej
 • Poprawa wyświetlania danych podatkowych z SD infoPlus w portalu i aplikacji mobilnej (Jedlina-Zdrój)

Inne:

 • Poprawa wyświetlania modalu z oświadczeniami po zalogowaniu + uwzględnienie logowania z kontekstem firmowym
 • Poprawa przekierowania do widoku wyboru kontekstu po zalogowaniu
 • Zapamiętywanie aktualnie wybranego kontekstu w liście rozwijanej w widoku wyboru kontekstu firmowego
 • Wyświetlenie daty wydania wersji w changelogu

11-07-2023

wersja 2.5.0:

Konsultacje społeczne:

 • Poprawa wyświetlania pola "Opis konsultacji"
 • Poprawa linku do konsultacji w powiadomieniu o zakończeniu konsultacji
 • Konsultacje - poprawa mechanizmu wysyłki powiadomień, poprawki wyświetlania konsultacji dla wybranego kontekstu + inne drobniejsze poprawki
 • [Konsultacje społeczne] Walidacja PESELu niezalogowanego użytkownika (liczba znaków)
 • [Konsultacje] Naprawa wyświetlania widoku akceptacji komentarzy i wątków w PA
 • Naprawa błędu 500 konsultacje społeczne; panel administratora; akceptacja wątków i komentarzy
 • Zmiana wymagalności załączników dla konsultacji typu Forum i Ankieta

Zgłoszenia społeczne:

 • Dodanie wymagalności dla pól voivodeship, powiat, gmina w zgłoszeniach społecznych

Powiadomienia:

 • Automatyczna dynamiczna grupa subskrybentów na podstawie zgód na doręczanie dokumentów w formie elektronicznej
 • Zmiana sposobu serwowania obrazka w treści maila (z base64 na tradycyjny link)
 • Naprawa błędu przy próbie zapisania zmiany w powiadomieniach od strony użytkownika w module konsultacje społeczne
 • Poprawa adresu email na który wysyłany jest formularz kontaktowy
 • Poprawa wysyłki powiadomień SMS, Push
 • Naprawa przychodzących powiadomień PUSH z aplikacji mobilnej
 • Poprawa zapisywania zmian w powiadomieniach od strony użytkownika w module zgłoszeń społecznych (Żarszyn)
 • Poprawa zapisywania zmian w powiadomieniach od strony użytkownika w module konsultacji społecznych
 • Poprawa widoku w dodawania nowej grupy subskrybentów (panel administratora)
 • Poprawa odblokowywania wysyłki powiadomień e-mail w przypadku gdy format adresu e-mail był nieprawidłowy

Formularze:

 • Naprawa brakujących informacji w generowanym dokumencie wniosku - pola "Data urodzenia", "Imię ojca", "Imię matki"
 • Kostrzyn: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - poprawki generowania XML
 • Zaniemyśl: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zmiana numeru wzoru
 • Naprawa podpisywania formularza DO-1-fb-Zaniemyśl w aplikacji mobilnej
 • Grupowanie formularzy podatkowych na liście e-Usług z uwzględnieniem czy wybrana gmina je posiada
 • Błąd pobierania listy płatności w moich płatnościach - Urzad2
 • Naprawa pojawiąjącego się błędu podczas uzupełniania pola NIP w formularzu UKF-fb
 • Dodanie do e-usług formularza zgłoszenia Konsultacji społecznej XKS-1
 • Poprawa działania przycisku "Zobacz potwierdzenie" w zakładce wysłane w aplikacji
 • Poprawa błędu wysyłki formularza UKF-fb w aplikacji + dodanie stylu
 • Integracja z podpisem zaufanym TpSigning5
 • Poprawa pojawiającego się komunikatu przy próbie przejścia do ostatniego kroku w formularzu XKS-1 w aplikacji mobilnej
 • Poprawa wyświetlania pola "Data" w zakładce Robocze
 • Dodanie formularza UKF-fb do modułu e-Usługi

Umawianie wizyt:

 • Włączenie widoków kalendarza i możliwości dodawania cyklicznych terminów (moduł wizyt) + poprawa błędu ustawiania cotygodniowej cykliczności
 • API modułu wizyt do wykorzystania w przyszłości w aplikacji mobilnej
 • Zarządzanie kafelkami aplikacji mobilnej w panelu admina (moduł umawiania wizyt) + aktualizacja EP zwracającego kafelki pulpitu do aplikacji mobilnej
 • Poprawa pobierania informacji o dostępnych kalendarzach w module wizyt w aplikacji mobilnej

Czas na odpady:

 • [Odpady] Utworzenie możliwości dodania pojedynczych numerów danej ulicy/miejscowości + walidacja
 • Zbiorcze poprawki modułu odpadów
 • [Odpady] Naprawa błędu przy próbie zapisania zmiany w powiadomieniach od strony użytkownika
 • Odpady - uwzględnienie sytuacji, gdy osiedle ma taką samą nazwę jak ulica w bazie TERYT
 • Poprawa możliwości dodania numerów do miejscowości posiadającej ulice w module Czas na odpady
 • Poprawa wejścia do modułu Czas na odpady w aplikacji mobilnej mInstytucja
 • Poprawa wysyłania powiedomień PUSH w module Czas na odpady
 • Poprawa widoku podglądu rejonu w panelu administratora
 • Poprawa braku powiadomień SMS i e-mail - Moduł Czas na Odpady
 • Poprawa wyświetlania dropdowna z listą frakcji wychodzącą poza ekran w kalendarzu w module Czas na odpady (panel administratora)
 • Ukrycie przycisku "Dodaj nowy termin" w widoku kalendarza w module Czas na odpady (panel administratora) - widoczny jest tylko w widoku listy

Węzeł Krajowy:

 • Poprawa błędu po wylogowaniu się z WK (Wojnicz)
 • Poprawa potwierdzania tożsamości w aplikcji

Podatki:

 • Groszek - dodanie obsługi prefixu i hasła
 • Groszek poprawki wyświetlania nr lokali + wyświetlanie opisu zaksięgowanej transakcji + usunięcie niepotrzebnego wyświetlania kursora typu 'pointer' (łapka) na elementach nieklikalnych
 • Poprawki wyświetlania widoków podatkowych w aplikacji mobilnej (Mikrobit)
 • Mikrobit - Poprawa widoku POST (wywołanie prawidłowego endpointu zwracającego śrdoki transportu)
 • Wyświetlanie podatków oraz moich płatności w Gminach : Chełmża, Lesznowola
 • Poprawa wykonywania płatności w SD infoPlus (Piaski/Słupca)
 • Integracja z systemem mikrobit - aplikacja moblina
 • Poprawa widoku POST -> Wymiar zobowiązań w aplikacji mobilnej (Mikrobit)
 • Poprawa widoku szczegółów GOK -> Wykaz deklaracji w aplikacji mobilnej (Mikrobit)
 • Poprawa wyświetlania podatków oraz moich płatności w aplikacji mobilnej (Mikrobit)
 • Poprawa wyświetlania danych podatkowych w SD Mikrobit (Jedlnia-Letnisko)

Płatności:

 • Zmiana komunikatu o wyskości prowizji przy płatności BM
 • Poprawki widoku Moje płatności (infoPlus) + pominięcie zewnętrznego brokera w tym widoku
 • Poprawa braku danych z systemu dziedzinowego w portalu (infoPlus)
 • Dodanie informacji o szczegółach i rodzaju zaksięgowanej wpłaty w ramach integracji z Groszkiem (kolumny typ oraz opis) + poprawa wyświetlania daty operacji i daty księgowania
 • Poprawa podpinania numerów kont do kategorii w widoku płatności (infoPlus)
 • Poprawa przejścia do pośrednika płatności
 • Poprawa dokonywania płatności dla użytkowników posiadających kod pocztowy w nieprawidłowym formacie
 • Poprawa wyświetlania pola "Data płatności" na liście dokonanych płatności

Inne:

 • Wyświetlanie danych inspektora, zamiast danych administratora ODO w zakładce Kontakt
 • Rozszerzenie obsługi logotypów o wszystkie typy obrazków (do tej pory poprawnie obsługiwane były tylko pliki graficzne PNG)
 • Poprawka wyświetlania logotypu w mailu z regulaminem
 • Poprawienie wielkości polskich znaków w imieniu i nazwisku
 • Nowe ikonki w menu i na kafelkach portalu (analogiczne do aplikacji)
 • poprawa mechanizmu wyświetlania modala z oświadczeniami
 • Dodanie pól w danych kontaktowych gminy - dodatkowe informacje, adres skrytki epuap, adres email kontaktowy + wyświetlenie w publicznym widoku kontaktu
 • Korekta widoku informacyjnego dot. aplikacji mobilnej (Chełmża)
 • Poprawa widoku płatności (cursor pointer)
 • Dodanie mechanizmu wyświetlania changelogu

Ułatwienia dostępu: